Υπηρεσίες Μηχανικών

 • Συμβουλευτική & Σχεδιασμός BEMS
 • Εφαρμογή  BEMS
 • Ενεργειακοί Έλεγχοι
 • Υπηρεσίες ISO 50001
 • Διαχείριση έργου

** link site ISO 50001

BEMS

Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίου (BEMS) επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθεί, να καταγράφει και να ρυθμίζει την λειτουργία όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων καθώς και την ενεργειακή κατανάλωση ολόκληρου του κτιρίου. Πρόκειται για ένα σύστημα αυτοματοποιημένης παρακολούθησης που είναι σχεδιασμένο να συλλέγει ενεργειακές μετρήσεις και να αναλύει δεδομένων κατανάλωσης. Μέσω αυτής της ανάλυσης παρακολουθούνται οι στόχοι ενεργειακής απόδοσης και εντοπίζονται ζητήματα και τομείς που χρειάζονται ενεργειακής αναβάθμισης.

Χρήσεις BEMS:

 • Θέρμανση, ψύξη, αερισμός, κλιματισμός (HVAC)
 • Γενικός φωτισμός και φωτισμός έκτακτης ανάγκης
 • Διαχείριση ενέργειας
 • Ασφάλεια και προστασία
 • Αναγνώριση και διάγνωση σφαλμάτων

Πλεονεκτήματα BEMS:

 • Εξοικονόμηση ενέργειας 15-20% για θέρμανση, ψύξη και αερισμό, ενώ για το φωτισμό η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να φτάσει και το 50-60%
 • Μείωση του ενεργειακού κόστους και συνεπώς, χαμηλότερες λειτουργικές δαπάνες
 • Αυτόματη περικοπή φορτίων και διαχείριση φορτίων αιχμής που επιβαρύνουν το ενεργειακό κόστος
 • Βελτίωση του περιβάλλοντος, ειδικά στο χώρου εργασίας
 • Μεγαλύτερη κτιριακή λειτουργικότητα και οικονομία
Αθηνών 64, 
Kalamata 24100
Greece
t. +30 27210 24379
t. +30 27211 10353
e. info@elemsi.com
Copyright 2019 elemsi.gr all rights reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram