Σύστημα Ενεργειακή Διαχείρισης EMS

 • Διαχείριση αιχμής ζήτησης ενέργειας
 • Χρεώσεις ενοικίασης και κατανομής κόστους
 • Αναφορά εκπομπών άνθρακα
 • Ενεργειακό προφίλ & παρακολούθηση
 • Ανάλυση ποιότητας ηλεκτρικής ενέργειας & παρακολούθηση συμμόρφωσης
 • Βελτιστοποίηση & έλεγχος ενέργειας
 • Απομακρυσμένη παρακολούθηση & ανάγνωση μετρητή
 • Αναγνώριση εξοικονόμησης κόστους
 • Δικτυακή πύλη
 • Ασφαλής αποθήκευση στο Cloud

Η ΕLEMSI αξιοποίησε την βαθιά γνώση και εμπειρία που έχει αποκτήσει από την υλοποίηση δεκάδων έργων BMS αναπτύσσοντας ειδική υπηρεσία που αφορά την Ενεργειακή Παρακολούθηση του Η/Μ εξοπλισμού στις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Οι ολοκληρωμένες λύσεις μέτρησης και παρακολούθησης παρέχονται με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Από την απλή μέτρηση και την ανάλυση ενέργειας μέχρι και συστήματα ελέγχου ενεργειακής αποδοτικότητας χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογίες αιχμής.

Με στόχο τη μείωση του κόστους λειτουργίας και επικεντρωμένοι στις  ανάγκες της εκάστοτε βιομηχανικής μονάδας, επιτυγχάνουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα και το ελάχιστο χρόνο απόσβεσης της επένδυσης.


Στα πλαίσια μιας βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης της επιχείρησής σας, η ενεργειακή εξοικονόμηση είναι το πλέον απαραίτητο στοιχείο. Η ELEMSI διαμορφώνει τα κτίρια  (καινούρια και υφιστάμενα) με την αξιοπιστία της  KNX και Schneider .

Πλεονεκτήματα Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης :

 • Μείωση Ενεργειακής Απώλειας
 • Ανάλυση του κτιριακού κελύφους και του περιβάλλοντα χώρου για τον καθαρισμό σημείων απώλειας ενέργειας (κακή θερμομόνωση, σημεία υγρασίας,  κλπ.)
 • Βιοκλιματικός σχεδιασμός για την επίτευξη των βέλτιστων συνθηκών ηλιασμού, σκίασης και φυσικών συνθηκών αερισμού μέσω της αρχιτεκτονικής του κτιρίου
 • Καταγραφή τάσης ηλεκτρικού ρεύματος και βελτίωση της ποιότητας  για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

 • Ενεργειακή αποδοτικότητα ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
 • Κεντρικός έλεγχος όλων των συστημάτων(έλεγχος λεβητοστασίων, επανακυκλοφορία ζεστών νερών χρήσης, ρυθμίσεις συστημάτων HVAC κ.λπ.)
 • Εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού HVAC (συστήματα VRV, αντλίες θερμότητας, κυκλοφορητές αναστροφέων κ.λπ.)
 • Διαρκεί έλεγχο συστήματος με καταγραφή/ανάλυση των ενεργειακών καταναλώσεων ( ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο κλπ.)
 • Εγκατάσταση συστήματος εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού με LED

 • Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας
 • Εγκατάσταση συστημάτων παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ηλιακή, αιολική, γεωθερμική)
 • Εγκατάστασης συστημάτων συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας-θέρμανσης

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει μία ολοκληρωμένη πρόταση με στόχο την άριστη ενεργειακή διαχείριση της κτιριακής δομής.

Αθηνών 64, 
Kalamata 24100
Greece
t. +30 27210 24379
t. +30 27211 10353
e. info@elemsi.com
Copyright 2019 elemsi.gr all rights reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram