Τρέχοντα έργα

Δημιουργούμε έργα υψηλής ποιότητας έγκαιρα και με σωστό προϋπολογισμό.
Η εμπειρία και η συνεπής συμπεριφορά είναι αυτονόητα συστατικά στοιχεία της εταιρίας μας.
Αξιοποιούμε όλα τα πλεονεκτήματα και τις ικανότητές μας για να καλύψουμε τις ανάγκες των πελατών μας και να προσφέρουμε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.
Οι τομείς δραστηριοποίηση μας συμπεριλαμβάνουν:

 • Συστήματα Διαχείρισης Κτιρίων (BMS)
 • Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (EMS)
 • Έξυπνα σπίτια KNX
 • Ηλεκτρολογικές Κτιριακές & Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
 • Εγκαταστάσεις υποσταθμών & Γεννητριών
 • Συστήματα Ασφαλείας & πυρασφάλειας
 • UPS ,Πυκνωτικές διατάξεις & φίλτρα
 • Κέντρα δεδομένων, δομημένη καλωδίωση & οπτικές ίνες
 • Μελέτες εφαρμογών συστημάτων αυτοματισμού, δομημένης καλωδίωσης & οπτικών ινών
 • Τελική δοκιμή & προσαρμογή συστημάτων (Commissioning)
 • Συντήρηση & παρακολούθηση Η/Μ κτιρίων και βιομηχανιών (Facility Management)
 • Προσαρμοσμένο λογισμικό ανάλογα τις ανάγκες
 • Πύλη Web, για εύκολη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα από ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού

Latest Projects

Απόλυτος Έλεγχος

Ολοκληρωμένες προτάσεις με στόχο την άριστη ενεργειακή διαχείριση της κτιριακής δομής.
περισσότερα
street number 12
Kalamata 24100
Greece
t. 27210 123456
e. info@elemsi.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram