Ενεργειακή Διαχείριση (EMS)

Η ΕLEMSI αξιοποίησε την βαθιά γνώση και εμπειρία που έχει αποκτήσει από την υλοποίηση δεκάδων έργων BMS και ανέπτυξε μια ειδική υπηρεσία που αφορά την Ενεργειακή Παρακολούθηση του Ηλεκτρικού και μηχανισμού εξοπλισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Ενεργειακή Επιθεώρηση

Αναβάθμιση

Ανάλυση

Οι ολοκληρωμένες λύσεις μέτρησης και παρακολούθησης παρέχονται με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Από την απλή μέτρηση και την ανάλυση ενέργειας μέχρι και συστήματα ελέγχου ενεργειακής αποδοτικότητας χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογίες αιχμής.

Με στόχο τη μείωση του κόστους λειτουργίας και επικεντρωμένοι στις ανάγκες της εκάστοτε βιομηχανικής μονάδας, επιτυγχάνουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα και το ελάχιστο χρόνο απόσβεσης της επένδυσης.

Στα πλαίσια μιας βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης της επιχείρησής σας, η ενεργειακή εξοικονόμηση είναι το πλέον απαραίτητο στοιχείο.

Oxygen Icon Box

Καταγραφή ενεργειακών δεδομένων

Oxygen Icon Box

Ενεργειακή αναφορά

Oxygen Icon Box

Ενεργειακή χρήση

Oxygen Icon Box

Ενεργειακές λύσεις

Oxygen Icon Box

Διαχείριση αιχμής ζήτησης ενέργειας

Oxygen Icon Box

Aποθήκευση Cloud

Πλεονεκτήματα Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης :

Oxygen Icon Box

Μείωση Ενεργειακής Απώλειας

Oxygen Icon Box

Ενεργειακή αποδοτικότητα ηλεκτρονικού & μηχανολογικού εξοπλισμού

Oxygen Icon Box

Χρήση ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας

Oxygen Icon Box

Δημιουργία ενεργειακού προφίλ επιχείρησης

Oxygen Icon Box

Εγκεκριμένο με το πρότυπο ISO 50001

Oxygen Icon Box

Εξοικονόμηση ενέργειας

Αθηνών 64, 
Kalamata 24100
Greece
t. +30 27210 24379
t. +30 27211 10353
e. info@elemsi.com
checkcircle-olong-arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram