Τομείς δράσης

Δημιουργούμε έργα υψηλής ποιότητας έγκαιρα και με σωστό προϋπολογισμό.

Η εμπειρία και η συνεπής συμπεριφορά είναι αυτονόητα συστατικά στοιχεία της εταιρίας μας. 

Αξιοποιούμε όλα τα πλεονεκτήματα και τις ικανότητές μας για να καλύψουμε τις ανάγκες των πελατών μας και να προσφέρουμε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

Οι τομείς δραστηριοποίηση μας συμπεριλαμβάνουν:

Oxygen Icon Box

Συστήματα Διαχείρισης Κτιρίων (BMS)

Oxygen Icon Box

Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (EMS)

Oxygen Icon Box

Έξυπνα σπίτια KNX

Oxygen Icon Box

Ηλεκτρολογικές Κτιριακές & Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

Oxygen Icon Box

Εγκαταστάσεις υποσταθμών & Γεννητριών

Oxygen Icon Box

Συστήματα Ασφαλείας & πυρασφάλειας

Oxygen Icon Box

UPS ,Πυκνωτικές διατάξεις & φίλτρα

Oxygen Icon Box

Κέντρα δεδομένων, δομημένη καλωδίωση & οπτικές ίνες

Oxygen Icon Box

Μελέτες εφαρμογών συστημάτων αυτοματισμού, δομημένης καλωδίωσης & οπτικών ινών

Oxygen Icon Box

Τελική δοκιμή & προσαρμογή συστημάτων (Commissioning)

Oxygen Icon Box

Συντήρηση & παρακολούθηση Η/Μ κτιρίων και βιομηχανιών (Facility Management)

Oxygen Icon Box

Προσαρμοσμένο λογισμικό ανάλογα τις ανάγκες

Oxygen Icon Box

Πύλη Web, για εύκολη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα από ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού

Αθηνών 64, 
Kalamata 24100
Greece
t. +30 27210 24379
t. +30 27211 10353
e. info@elemsi.com
bookmark linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram