Τεχνικές Υπηρεσίες

Oxygen Icon Box

Συμβουλευτική & Σχεδιασμός BEMS

Oxygen Icon Box

Εφαρμογή BEMS

Oxygen Icon Box

Ενεργειακοί Έλεγχοι

Oxygen Icon Box

Υπηρεσίες ISO 50001

Oxygen Icon Box

Διαχείριση έργου

Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίου (BEMS) επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθεί, να καταγράφει και να ρυθμίζει την λειτουργία όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρικών και μηχανολογικών συστημάτων καθώς και την ενεργειακή κατανάλωση ολόκληρου του κτιρίου.

Χρήσεις BEMS:

Oxygen Icon Box

Θέρμανση, ψύξη, αερισμός, κλιματισμός (HVAC)

Oxygen Icon Box

Γενικός φωτισμός

Oxygen Icon Box

Φωτισμός έκτακτης ανάγκης

Oxygen Icon Box

Διαχείριση ενέργειας

Oxygen Icon Box

Ασφάλεια και προστασία

Oxygen Icon Box

Αναγνώριση και διάγνωση σφαλμάτων

Πλεονεκτήματα BEMS:

Oxygen Icon Box

Εξοικονόμηση ενέργειας 15-20% για θέρμανση, ψύξη και αερισμό, σε φωτισμό έως και το 50-60%

Oxygen Icon Box

Μείωση του ενεργειακού κόστους

Oxygen Icon Box

Αυτόματη περικοπή φορτίων

Oxygen Icon Box

διαχείριση φορτίων αιχμής

Oxygen Icon Box

Βελτίωση του περιβάλλοντος

Oxygen Icon Box

Μεγαλύτερη κτιριακή λειτουργικότητα

Oxygen Icon Box

Ενεργειακή αναβάθμιση

Oxygen Icon Box

Εξοικονόμηση ενέργειας

Αθηνών 64, 
Kalamata 24100
Greece
t. +30 27210 24379
t. +30 27211 10353
e. info@elemsi.com
checkcircle-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram